مجموعه غذایی چلسی

منوی غذایی رستوران چلسی

غذای ایرانی

پیتزا 

برگر

کنتاکی و استریپس

ساندویچ

دسر و پیش‌غذا

نوشیدنی

اضافات